CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

Al Concurs de Pintura Ràpida de la Fira d'Artés hi poden participar, de manera gratuïta, tots els artistes que ho desitgin. El tema serà qualsevol indret de la vila o terme municipal d’Artés, i les obres hauran de realitzar-se “in situ”.

BASES DEL CONCURS 2019

 1. El concurs se celebrarà el dissabte 27 d’abril de 2019.
 2. Poden prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin.
 3. La inscripció serà gratuïta.
 4. Les obres podran ser realitzades sense cap limitació d’ordre tècnic ni de procediment pictòric.
 5. Les mides de les obres han de ser com a mínim de 41x33cm i com a màxim de 100x81cm i la tela amb el fons a un sol color. En la categoria infantil s’acceptarà el suport de paper/cartolina.
 6. Els artistes presentaran al concurs una sola obra, posada sobre bastidor o suport, perquè pugui ser fàcilment exposada i sense cap marc que l’enquadri. Els residents a Artés cal que ho facin constar per poder optar al premi local.
 7. El tema serà qualsevol indret de la vila o terme municipal d’Artés, i les obres hauran de realitzar-se “in situ”.
 8. Els participants s’inscriuran a l’Estand Oficial, de les 8·00 fins a les 9·30 del matí. Cal dir que, durant la inscripció, es farà el segellat de la tela. A 2/4 de 3 de la tarda s’acabarà el concurs. Els participants es comprometen a lliurar la seva obra a l’Organització (Complex Cultural Cal Sitges – C. Les Parres, 44) d’1 a 2/4 de 3. Cal que totes les obres portin una baga clavada. Seguidament es reunirà el jurat per fer la valoració dels quadres.
 9. A tots els autors se’ls donarà un rebut acreditatiu de l’obra lliurada.
 10. Tancat el termini de presentació es reunirà el jurat per emetre el veredicte. L’entrega dels premis tindrà lloc a Cal Sitges, el mateix dissabte 7 d’abril, a les 5 de la tarda.
 11. Les obres premiades quedaran en propietat dels organitzadors i patrocinadors del concurs.
 12. L’autor que ho desitgi podrà posar preu a la seva obra, sempre que aquesta no hagi estat premiada.
 13. Les obres no premiades es podran retirar a partir del dia 13 de maig de 2019, al Complex Cal Sitges, dins l’horari de biblioteca. El dret a recollir-les caducarà al cap d’un mes. Passat aquest període, l’Ajuntament en podrà disposar.
 14. Amb les obres presentades es farà una exposició a Cal Sitges, la qual podrà ser visitada el dissabte 27 d’abril, de les 5 a les 8 del vespre, i el diumenge 28 d’abril, de les 10 a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 del vespre.
 15. Totes les obres segellades participants en concurs seran propietat de la Regidoria de Cultura, fins que el Jurat hagi donat el veredicte i hagin estat exposades a la Sala d’exposicions.
 16. La participació al concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
 17. El Jurat es reserva el dret de poder declarar els premis deserts.
 18. L’Organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

Premis

Categoria general
1r premi 600 € patrocinat per Ajuntament d'Artés
2n premi 500 € patrocinat per Makpul Artés SL
3r premi 400 € patrocinat per Electricitat Industrial Saus SC
Premi local 200 € patrocinat per Ajuntament d'Artés
Categoria infantil
1r premi Material artístic patrocinat per Ajuntament d'Artés
2n premi Material artístic patrocinat per Ajuntament d'Artés
3r premi Material artístic patrocinat per Ajuntament d'Artés