Artesans

La Fira d’Artés pretén fomentar els productes artesans que formen part del patrimoni i la identitat del nostre país i, alhora, promoure l’autèntica activitat artesana, potenciar el seu rendiment i vetllar pels interessos dels artesans

 

Voleu participar a la Fira com artesans?

 1. Descarregueu i empleneu la sol·licitud de participació
 2. Envieu la sol·licitud signada i la documentació adjunta al correu electrònic fira@artes.cat o presenteu-la en paper a l'Ajuntament d'Artés (C/Barquera 41, 08271 Artés).
 3. Un cop tramitada la sol·licitud ens posarem en contacte amb vosaltres.

La data límit d'enviament de sol·licituds és el 2 de març de 2018.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l’organització de la Fira a través del formulari d'aquesta web.

Els artesans que vulguin participar a la Fira hauran de presentar, junt amb la sol·licitud de participació, la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent
 • Fotocòpia darrer rebut d’Autònoms
 • Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari o Carnet de Manipulació d’Aliments en cas de vendre productes alimentaris.
 • Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit per sanitat.
 • Fotografies del taller i dels productes que s'exposaran a la Fira.

Aquesta documentació només caldrà ser presentada si és la primera vegada que s’opta a participar a la Fira d’Artesans, a excepció de les fotografies de nous productes, si n’hi ha, del Carnet d’Artesà que serà d’obligatòria presentació cada any, el darrer rebut d’autònoms i les còpies dels TC1 i TC2.

Criteris de selecció

Els criteris de selecció seran els següents, ordenats per importància:

 1. La participació en l’edició anterior
 2. La no concurrència de producte (s’evitarà, sempre que sigui possible, la reiteració de productes per tal de disposar d’una oferta variada)
 3. La proximitat geogràfica de l’origen del producte
 4. Disposar de carnet d’artesà
 5. L’ordre d’arribada de les sol·licituds.

Condicions econòmiques

La inscripció a la Fira d'Artesans de la Fira d’Artés estarà sotmesa a l’aplicació de la tarifa específica de preus públics (espais de venda, demostració i artesania) aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Artés.

Ocupació Preu per dia
Parades de fins a 2 ml 17,50 €/ml
Excés de 2 metres lineals 4,50 €/ml

S’aplicarà una bonificació del 25% a l’import total a liquidar pels conceptes d’ocupació de via pública i despeses generals als expositors de la Fira que ocupin els carrers Balmes, Catalunya, Barcelona, Montserrat i Plaça Sant Cristòfol.