SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA

El compromís de la fira amb els productes agroalimentaris de qualitat i de proximitat

Què és la
sobirania alimentària?

PRESENTACIONS